Thursday, 23 January 2020 12:43

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี 

 

 

 

Read 228 times