Monday, 23 March 2020 21:20

อสม.ร่วมใจป้องกันภัยโรโรนาไวรัส

วันที่ 16 มีนาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง ร่วมกับชมรม อสม.อำเภอภูเพียง จัดประชุมเตรียมความพร้อม อสม.เคราะประตูบ้านให้ความรู้และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง

Read 611 times