Thursday, 24 May 2018 13:24

22 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอภูเพียง

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอภูเพียง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมีท่านดลภาค เนตรใส นายอำเภอภูเพียงเป็นประธาน

Read 191 times