Wednesday, 06 June 2018 12:57

6 มิถุนายน 2561 อบรม อสม.นักจัดการสุขภาพและ อสม. 4.0

6 มิถุนายน 2561 นายธวัช สิทธิยศ สาธารณสุขอำเภอภูเพียง เป็นประธานเปิดการอบรม อสม.นักจัดการสุขภาพและ อสม. 4.0 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 6 มิถุนายน 2561 นายธวัช สิทธิยศ สาธารณสุขอำเภอภูเพียง เป็นประธานเปิดการอบรม อสม.นักจัดการสุขภาพและ อสม. 4.0 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
Read 203 times