Monday, 29 October 2018 12:56

เมืองจังจัดกิจกรรมวันภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองจัง ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมวันภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ณ รพ.สต.บ้านเมืองจัง และสวนสนุนไพร เพื่อปลูกฝังเด็กให้รู้จักและใช้สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย

Read 1125 times