Super User

Super User

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองจัง ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมวันภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ณ รพ.สต.บ้านเมืองจัง และสวนสนุนไพร เพื่อปลูกฝังเด็กให้รู้จักและใช้สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย

เนื่องจากระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้รับแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่า จังหวัดน่านจะได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น “เบบินคา” ซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนัก โดยพบว่าได้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่

Page 1 of 4