Super User

Super User

แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่งตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลในฐานข้อมูล HDC ตามแนวทาง โดยดำการให้แล้วเสร็จภายใน 31 สิงหาคม 2563

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองจัง ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมวันภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ณ รพ.สต.บ้านเมืองจัง และสวนสนุนไพร เพื่อปลูกฝังเด็กให้รู้จักและใช้สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย

Page 1 of 4