วันที่ 14 มกราคม 2561ชมรมจักรยานตำบลท่าน้าว ทำการปั่นเปิดชมรม และชมความงามของวิหารวัดหนองแดง รับพรปีใหม่จากพระครูอาทรนันทกิจ รองเจ้าคณะอำเภอภูเพียง เจ้าอาวาสวัดหนองแดง พร้อมรับวัตถุมงคล โดยมีทีมนักปั่นเข้าร่วมจำนวนมาก

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง ขอความร่วมมือทุกสถานบริการรายงานผลการดำเนินงานการคัดกรองวัณโรค (ตามแบบฟอร์ส่งมาพร้อมนี้) โดยส่งรายงานแยกเป็นรายเดือน (ระหว่างตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560) ภายในวันที่ 17 มกราคม 2561 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำกับติดตามการดำเนินงาน

วันที่ 8 มกราคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง จัดประชุมผู้ที่มีหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมกับประกาศนโยบาย สาธารณสุขอำเภอภูเพียงใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง

วันที่ 5 มกราคม 2561 หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ออกให้บริการตรวจรักษาประชาชนในหมู่บ้านห้วยไฮ หมู่ที่ 14 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยให้บริการตรวจรักษาพยาบาล ตรวจรักษาทางทันตกรรม การตรวจเลือดหาสารเคมี การตรวจตาเบื้องต้น 

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายธวัช สิทธิยศ สาธารณสุขอำเภอภูเพียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสอ.ภูเพียง โรงพยาบาลภูเพียง ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจบูรณาการช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 บริเวณจุดตรวจองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว และจุดตรวจองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. สาธารณสุขอำเภอภูเพียง ร่วมกับโรงพยาบาลภูเพียง ออกตรวจร้านจำหน่ายอาหาร ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มและร้านจำหน่ายกระเช้าของขวัญ โดยผลการตรวจไม่พบการกระทำผิดตาม พรบ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบการในการปฏิบัติให้ถูกต้อง 

อำเภอภูเพียงร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมรับบริจาคโลหิตในเขตพื้นที่อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเพียง มีผู้ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 154 ราย  ได้รับโลหิตจำนวน  46,200  มิลลิลิตร

Page 2 of 3