ข่าวประชาสัมพันธ์ (70)

วันที่ 16 มีนาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง ร่วมกับชมรม อสม.อำเภอภูเพียง จัดประชุมเตรียมความพร้อม อสม.เคราะประตูบ้านให้ความรู้และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง
วันที่ 23 มีนาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง จัดประชุมเตรียมความพร้อมและฝึกปฏิบัติการประชุมการทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให้กับบุคลากรในเครือข่าย เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง
Page 1 of 14