ข่าวประชาสัมพันธ์ (77)

วันนี้ 21 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายเกษตร ปะทิ สาธารณสุขอำเภอภูเพียง นำบุคลากรสาธารณสุข ร่วมตรวจแนะนำสถานประกอบการธุรกิจโรงแรม โดยเน้นย้ำการดำเนินตามมาตรการป้องกับควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งผู้ประกอบการได้ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างดี
20 มกราคม 2564 รพ.สต.ม่วงตึ๊ด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติและโรคติดต่อที่สำคัญ” ในพื้นที่ตำบลม่วงตึ๊ด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 50 คนประกอบด้วย อสม. ผู้นำชุมชนและจนท.อบต. เพิ่อซักซ้อมความเข้าใจและร่วมกันจัดทำแผนเผชิญเหตุ ก่อน ระหว่างเกิดโรค และหลังเกิดโรคโควิด19 โดยมีวิทยากร คุณเกษตร ปะทิ สาธารณสุขอำเภอภูเพียง, คุณสุระพงษ์ สิทธิชัย หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยยสิ่งแดล้อมสสจ.น่าน และ คุณสงกรานต์ เสนนันตา นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง ร่วมเป็นวิทยากร
วันที่ 11 มกราคม 2563 ทีมสาธารณสุขอำเภอภูเพียง เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอภูเพียง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ภูเพียง ได้ร่วมกันตรวจและให้คำแนะนำสถานประกอบการร้านอาหารและสถานประกอบการที่มีลักษณะเดียวกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข้อมูลประกาศของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดต่างๆ โดยมีข้อมูลดังนี้ 1.ประกาศจังหวัด 2.มาตราการการเข้าออกจังหวัด 3.ข้อมูลสถานการณ์ 4.ช่องทางติดต่อ 5.ข่าวการดำเนินการของจังหวัด โดยผู้จะเดินทางไปจังหวัดนั้นๆ ควรศึกษาข้อมูลและประกาศ ก่อนการเดินทาง ต้องการดูคำสั่ง ประกาศของมหาดไทย และจังหวัดต่างๆทั้งประเทศ สามารถดูได้ที่นี่เลยครับ http://www.moicovid.com/ข้อมูลสำคัญ-จังหวัด/
วันอาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. บุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง ดำเนินการซักประวัติและคัดกรองแรกกรับผู้เดินทางจากต่างประเทศ เพื่อกักตัว ณ สถานที่พักเอกชน
Page 1 of 16